دوره Beginner

دوره مهارت های IELTS

دوره Beginner

این دوره مناسب افرادی است که میزان دانش بسیار اندکی در مورد زبان انگلیسی دارند. با وجود اینکه این دوره به زبان انگلیسی برگزار میگردد، زبان آموزان مشکلی در یادگیری نداشته و خیلی سریع پیشرفت می نمایند. در این سطح زبان آموزان لغات ساده از جمله اعداد، نام کشورها، روزهای هفته، اعضای خانواده، خواندن ساعت و غیره را به انگلیسی تمرین کرده و گرامرهای پایه از جمله زمان حال ساده و افعال have got را یاد میگیرند. مباحث مکالمه انگلیسی که به طور خاص در این سطح تمرین میشوند شامل سلام و احوالپرسی، مکالمه در مورد زمان و ساعت، توصیف کردن مکانهای مختلف و غیره است.

این دوره شامل ۲ بخش زیر می باشد: