دوره Pre intermediate 3(شهریور ۱۳۹۸)

110,000 تومان

توضیحات

تاریخ شروع دوره:

۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

معرفی دوره:

در این مقطع دانشجویان به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

مدت دوره:

۱ ماه

درس های دوره:

– Unit9

– Unit10

– Unit11

– Unit12

اگر از سطح زبان خود اطمینان ندارید از آزمون تعیین سطح رایگان استفاده نمایید: