دوره Elementary 1(آبان ۱۳۹۸)

110,000 تومان

توضیحات

تاریخ شروع دوره:

۱ آبان ماه ۱۳۹۸

معرفی دوره:

اهداف این مقطع عبارتند از آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی، توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره، توانایی درک و انتقال مفاهیم ذاتی (غیر انتزاعی) از طریق چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتار

مدت دوره:

۱ ماه

درس های دوره:

– Unit1

– Unit2

– Unit3

– Unit4

اگر از سطح زبان خود اطمینان ندارید از آزمون تعیین سطح رایگان استفاده نمایید: