دوره آمادگی آزمون MSRT(آبان ۱۳۹۸)

220,000 تومان

توضیحات

تاریخ شروع دوره:

۱ آبان ماه ۱۳۹۸

معرفی دوره:

دوره آمادگی آزمون MSRT برای کسانی است که قصد شرکت در این آزمون را دارند این آزمون که از آزمون‌های زبان انگلیسی داخلی در ایران به‌شمار می‌رود و به عنوان یک آزمون تافل کوچک یاد می‌شود.

مدت دوره:

۲ ماه