انتشار اپلیکیشن آموزشی زبان انگلیسی در کافه بازار و دریافت کد شامد

اپلیکیشن اندروید آموزشی ماهان اینگلیش پس از دریافت کد شامد از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در کافه بازار منتشر شد.