دوره ها

دوره آمادگی آزمون EPT
دوره آمادگی آزمون MSRT برای کسانی است که قصد شرکت
دوره آمادگی آزمون EPT
دوره آمادگی آزمون EPT برای کسانی است که قصد شرکت
دوره مهارت های IELTS
اهداف این مقطع عبارتند از آشنایی با مفاهیم ابتدایی و
دوره مهارت های IELTS
این دوره مناسب افرادی است که میزان دانش بسیار اندکی
دوره مهارت های IELTS
در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان
دوره مهارت های IELTS
در این مقطع دانشجویان به تدریج به توانایی ارتباط با