• روش تعیین سطح شفاهی ، روشی دقیق جهت مشخص شدن سطح واقعی شما می باشد و از طریق اساتید مرکز ارزیابی می گردد.

  نتیجه تعیین سطح پس از 2 روز کاری برای شما ارسال می گردد.

  جهت انجام تعیین سطح شفاهی 2 روش وجود دارد:

  1. پخش فایل از طریق موبایل یا کامپیوتر و همزمان ضبط پاسخ ها و ارسال آن.
  2. می توانید سوالات را ابتدا گوش و یادداشت نموده و به ترتیب پاسخ داده و فایل ضبط شده را ارسال نمایید.

 • جهت دریافت نتیحه
 • جهت دریافت نتیجه
 • فایل صوتی که به سوالات پاسخ داده اید را بارگزاری نمایید