آموزش زبان انگلیسی – دوره آمادگی آزمون MSRT

دوره آمادگی آزمون MSRT برای کسانی است که قصد شرکت در این آزمون را دارند این آزمون که از آزمون‌های زبان انگلیسی داخلی در ایران به‌شمار می‌رود و به عنوان یک آزمون تافل کوچک یاد می‌شود. این آزمون ویژه دانشجویان دکتری و همچنین ویژه دانشجویان پسر مقطع لیسانس می‌باشد که جهت خروج از کشور و برای ادامه تحصیل می‌بایست نمره مورد نظر را از آزمون دریافت نمایند.